Przetargi.pl
Zakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-549 Warszawa, Piękna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 262 57 77 , fax. 22 262 52 74; 262 52 70
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Piękna 20
  00-549 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 57 77, fax. 22 262 52 74; 262 52 70
  REGON: 14067464900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie przez Wykonawcę Produktu i wdrożenie Narzędzia u Zamawiającego, na warunkach i w terminach określonych w Umowie i załącznikach oraz zgodnie z Ofertą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach