Przetargi.pl
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zbiornikiem 1000 litrów dla OSP Opatowiec”

Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 28-520 Opatowiec, Targowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413518052
 • Data zamieszczenia: 2018-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowcu
  Targowa 3
  28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie
  tel. 413518052
  REGON: 292384899

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zbiornikiem 1000 litrów dla OSP Opatowiec”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zbiornikiem 1000 litrów dla OSP Opatowiec
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach