Przetargi.pl
Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34 359 10 09 , fax. 34 3592-469
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza
  Plac Grunwaldzki 13
  46-320 Praszka, woj. opolskie
  tel. 34 359 10 09, fax. 34 3592-469
  REGON: 52788800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk nowych, nieużywanych laptopów z oprogramowaniem do nauczania zdalnego. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach