Przetargi.pl
Zakup jednorazowych wyrobów z włókniny

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 508 18 09 , fax. 22 845 64 57
 • Data zamieszczenia: 2021-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  ul. Wołoska 137
  02-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 508 18 09, fax. 22 845 64 57
  REGON: 64726510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cskmswia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup jednorazowych wyrobów z włókniny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prześcieradło ochronne celuloza w rolce 50cmx80m – 450sztuk, prześcieradło fizelinowe 160x200 – 2500sztuk, prześcieradło podfoliowane wzmocnione – 3000sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach