Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2022/2023 (7 części)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, Jana Kilińskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297522317 , fax. 297522317
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu
  Jana Kilińskiego 1
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 297522317, fax. 297522317
  REGON: 000694698
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp2-przasnysz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2022/2023 (7 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nabiałuDostawa warzyw i owoców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach