Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach od 02.01.2023r do 30.06.2023r –Część IV – Warzywa i owoce

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BULOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 32-652 Bulowice, ul. Bielska 59
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BULOWICACH
  ul. Bielska 59
  32-652 Bulowice, woj. małopolskie
  REGON: 120307441
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach od 02.01.2023r do 30.06.2023r –Część IV – Warzywa i owoce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach od 02.01.2023r do 30.06.2023r ˗ Część IV – Warzywa i owoce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach