Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łomża.”

Gmina Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Marii Skłodowskiej-Curie 1a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomża
  Marii Skłodowskiej-Curie 1a
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  REGON: 450669944
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łomża.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem Wykonawcy do zbiorników magazynowychszkół przy współpracy z pracownikiem szkoły:Części I: Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. "Jadzia", ul. Szkolna 4, 18-400 Konarzyce – 53 tonPrzedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem Wykonawcy dozbiorników magazynowych szkół przy współpracy z pracownikiem szkoły:Szkoła Podstawowa Nowe Kupiski 137, 18-400 Nowe Kupiski – 36 tonPrzedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem Wykonawcy dozbiorników magazynowych szkół przy współpracy z pracownikiem szkoły:Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie – 81 tonPrzedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem Wykonawcy dozbiorników magazynowych szkół przy współpracy z pracownikiem szkoły:Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie, ul. Akacjowa 1, 18-400 Łomża – 20 tonPrzedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem Wykonawcy dozbiorników magazynowych szkół przy współpracy z pracownikiem szkołySzkoła Podstawowa w Jarnutach Jarnuty 1, 18-400 Jarnuty – 24 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach