Przetargi.pl
Zakup i dostawy ryb mrożonych, wędzonych oraz konserw rybnych dla stołówek wojskowych w Warszawie: Stołówka nr 1, ul. 11 Listopada 17/19 i Stołówka nr 2, ul. Filtrowa 2/4

Jednostka Wojskowa nr 3964 ogłasza przetarg

 • Adres: 03-700 Warszawa, ul. Bystra 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6892338 , fax. 022 6892326
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3964
  ul. Bystra 1 1
  03-700 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6892338, fax. 022 6892326
  REGON: 01717239200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jw3964.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawy ryb mrożonych, wędzonych oraz konserw rybnych dla stołówek wojskowych w Warszawie: Stołówka nr 1, ul. 11 Listopada 17/19 i Stołówka nr 2, ul. Filtrowa 2/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakupu i dostawy ryb mrożonych, wędzonych oraz konserw rybnych dla stołówek wojskowych w Warszawie: Stołówka nr 1, ul. 11 Listopada 17/19 i Stołówka nr 2, ul. Filtrowa 2/4, 1Filet z czerniaka/dorsza/ mrożony-płaty,zaw. glazury do 25% 2000 kg 2Filet z mintaja mrożony-płaty,zaw. glazury do 25% 500 kg 3Filet z łososia mrożony -płaty,zaw. glazury do 25% 200 kg 4Łosoś wędzony bez skóry 120 kg 5Filet z pstrąga świeży 80 kg 6Pstrąg świeży cały 80 kg 7Tuńczyk w oleju konserwa op. do 380 g 40 kg 8Kawior czarny op. do 100 g 4 kg 9Filet śledziowy -matjas 1100 kg 10Paluszki krabowe op do 500 g 5 kg 11Krewetki mrożone op do 1 kg 5 kg 12Pasta łososiowa op. do 150 g 7 kg 13Filet z karpia świeżego 350 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw3964.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach