Przetargi.pl
„ZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA BURSY SZKOLNEJ W STARYM SĄCZU, DLA STOŁÓWKI DWD W P.ZDROJU ORAZ DLA STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. W. WITOSA W NAWOJOWEJ”. Przetarg 2.

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, ul. Podkamienne 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ
  ul. Podkamienne 8
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  REGON: 365987383
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA BURSY SZKOLNEJ W STARYM SĄCZU, DLA STOŁÓWKI DWD W P.ZDROJU ORAZ DLA STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. W. WITOSA W NAWOJOWEJ”. Przetarg 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: warzywa i owoce dla DWD w Piwnicznej ZdrojuCzęść 2: jaja kurze dla DWD w Piwnicznej ZdrojuCzęść 3: warzywa i owoce przetworzone, ryby mrożone dla DWD w Piwnicznej ZdrojuCzęść 4: mleko oraz wyroby mleczarskie dla DWD w Piwnicznej ZdrojuCzęść 5: mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny dla DWD w Piwnicznej ZdrojuCzęść 6: artykuły spożywcze (różne) dla DWD w Piwnicznej ZdrojuCzęść nr 7 – Warzywa, ziemniaki i owoce - Bursa Stary SączCzęść nr 8 – Artykuły konserwowe, oleje - Bursa Stary SączCzęść nr 9 – Artykuły spożywcze różne - Bursa Stary SączCzęść nr 10 – Mrożonki - Bursa Stary SączCzęść nr 11 – Jaja - Bursa Stary SączCzęść 12: warzywa i owoce NawojowaCzęść 13: jaja kurze NawojowaCzęść 14: makarony NawojowaCzęść 15: mrożonki NawojowaCzęść 16: mleko oraz wyroby mleczarskie NawojowaCzęść 17: przyprawy NawojowaCzęść 18: woda mineralna, soki i pozostałe NawojowaCzęść 19: mięso NawojowaCzęść 20: wędliny NawojowaCzęść 21: artykuły pozostałe Nawojowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach