Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-830 Lubań, Al. Kombatantów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 455 340 , fax. 756 455 340
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
  Al. Kombatantów 2
  59-830 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 455 340, fax. 756 455 340
  REGON: 23091344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pceluban.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIEWICZ ZAWODOWO”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. LAPTOP, OPROGRAMOWANIE, AKCESORIA Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego Komputer przenośny (laptop) Szt. 20 Typ: Notebook (laptop) 1) Przekątna ekranu: 15,6" 2) Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 3) Typ matrycy: matowa (non-glare) lub antyrefleksyjna 4) Procesor: osiągający w testach Passmark CPU Mark (higher is better) min. 4500 pkt., zgodnie ze stroną https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 5) Karta graficzna: osiągająca w testach Passmark G3D Mark (higher is better) min. 900 pkt., zgodnie ze stroną https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 6) Pamięć operacyjna: min. 8 GB DDR IV 7) Dysk twardy [SSD]: min. 240 GB 8) Napęd optyczny: min. DVD±RW (zamawiający dopuszcza zewnętrzny napęd optyczny na USB) 9) Standard łączności: LAN 10/100/1000 Mbps 10) Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 11) Bluetooth min. 4.0 12) Kamerka wbudowana: tak 13) Wbudowany mikrofon: tak 14) Złącza USB: min. 3 x USB (w tym min. 1 x USB 3.0 lub 3.1) 15) HDMI - 1 szt. 16) Czytnik kart pamięci - 1 szt. 17) RJ-45 (LAN) - 1 szt. 18) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 19) Waga: max. 2 kg 20) System operacyjny Windows 10 (zainstalowany przez producenta, nowy, wcześniej nieużywany i nie rejestrowany). 21) Wsparcie techniczne: udostępnione w Internecie na stronie producenta, sterowników i poprawki dedykowane do komputera dla różnych systemów operacyjnych. 22) Gwarancja: min. 24 m Oprogramowanie biurowe szt. 20 Microsoft Office 2019 lub równoważny – licencja wieczysta dla sektora edukacyjnego Minimalne wymagania: Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit 2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 4) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 5) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 6) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 7) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Oprogramowanie należy zainstalować na dostarczonych laptopach. 3 Torba na laptopa szt. 20 1) Torba do laptopa o przekątnej ekranu 15,6" 2) Ilość komór: min. 1 3) Pasek przytrzymujący laptopa: min. 1 4) Kieszonka na dokumenty, akcesoria: min. 1 w komorze głównej, 1 od przodu z klapką na rzep 5) Pasek na ramię: tak 6) Uchwyt do ręki: tak 7) Kolor: przewodni czarny 4 Mysz komputerowa szt. 20 1) Sensor: optyczny 2) Liczba przycisków: min. 3 3) Liczba rolek: min. 1 4) Rozdzielczość: min. 1600 dpi 5) Połączenie: przewodowe 6) Długość przewodu: min. 1,8 m 7) Interfejs: USB 8) Kolor: czarny 3 Program antywirusowy szt. 20 ESET NOD32 Antivirus lub równoważny 1) Okres licencji: 2 lata 2) Zaawansowany skaner pamięci 3) Antyspyware 4) Kontrola nośników wymiennych 5) Antyphishing 6) Blokada programów typu exploit 7) Ochrona przed atakami wykorzystującymi skrypty 8) Bezpłatna pomoc techniczna w języku polskim Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Oprogramowanie należy zainstalować na dostarczanych laptopach. UWAGA: Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich ewentualne wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt komputerowy/ akcesoria/ oprogramowanie/ wyposażenie dodatkowe, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 1.1. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 1.2. Oferowany sprzęt musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 1.3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w dziale III, pkt. 3 SIWZ oraz w projekcie umowy, zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. 1.4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 1.5. Wykonawca załączy do formularza oferty wykaz oferowanego sprzętu z podaniem parametrów technicznych – w celu zweryfikowania czy oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich podanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu oferty (zał. Nr 1 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry / cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. 1.7. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt i oprogramowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko. 1.8. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego (dział III, pkt. 2), koszty ubezpieczenie sprzętu na czas dostawy, instalacji oprogramowania. 1.9. Mając na uwadze punkt 1.7 Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 1.10. Dostarczony przedmiot zamówienia musi mieć zapewnioną możliwość realizacji uprawnień gwarancyjnych w Polsce, w autoryzowanym serwisie producenta. 1.11. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania asortymentu dostarczonego w ramach realizacji umowy, pod kątem legalności jego pochodzenia, zgodności z wymogami SIWZ oraz innymi oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku niezgodności dostarczonego sprzętu z ofertą złożoną w ramach postepowania, Zamawiający odmówi jego przyjęcia, a w miejsce niezgodnego z ofertą sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zgodny z ofertą, w terminie przewidzianym na dostarczenia przedmiotu zamówienia. 2. WARUNKI DOSTAWY 2.1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany. 2.2. Wykonawca załączy do formularza oferty wykaz oferowanego sprzętu z podaniem parametrów technicznych – w celu zweryfikowania czy oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu, rozładunku i montażu, instalacji. 2.3. Dostawa sprzętu odbędzie się w godz.: 9.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, na koszt i staraniem Wykonawcy, który zapewni wniesienie, dostarczonego sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 2.4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia winien być dostarczony pod następujące adresy szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań 3. WARUNKI INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 3.1. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oprogramowania wskazane w przedmiocie zamówienia na dostarczanych laptopach. 3.2. Wykonawca dokona instalacji oprogramowania wskazanego w przedmiocie zamówienia oraz wszelkiej innej konfiguracji systemu i sprzętu przed dostarczeniem laptopów do Zamawiającego. 3.3. Wykonawca zapewni podział dysku twardego na min. 2 partycje. 3.4. Wykonawca zapewni wsparcie producenta oprogramowania (w tym aktualizacje) przez okres 2 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 3.5. Wykonawca dostarczy laptopy gotowe do natychmiastowej pracy. 4. WARUNKI GWARANCJI 4.1. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny: - 2 lata gwarancji producenta w autoryzowanych serwisach w Polsce, - gwarancja door-to-door przez cały okres gwarancji, 4.2. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia (np. laptop, klawiatura, mysz, torbę, itd.). 4.3. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu zamówienia. 4.4. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w ust. 1b w zakresie: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, c) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu zostaje odrzucona. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 4.1. jest niezgodna z ustawą, 4.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 4.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą, 4.9. przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 4.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w trakcie postępowania: A Lp. Wymagany dokument Forma złożenia 1 Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. w oryginale 2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. w oryginale 3 Pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie B Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, złoży bez wezwania Zamawiającego poniższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy. 4 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 złoży zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach