Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Poczesna

Gmin Poczesna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-262 Poczesna, ul. Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 274 116
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmin Poczesna
  ul. Wolności 2
  42-262 Poczesna, woj. śląskie
  tel. 343 274 116
  REGON: 15139814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.poczesna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Poczesna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Poczesna” • Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l. kolor czarny lub szary/ 1700 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe z pokrywą - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), - tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA i oznaczona frakcja odpadów „odpady zmieszane”. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd. • Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 l. kolor czarny lub szary/ 1951 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe z pokrywą - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), - tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA i oznaczona frakcja odpadów „odpady zmieszane”. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd. • Pojemniki na popiół o pojemności 240 l. kolor czarny lub szary/ 2041 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe z pokrywą - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), - tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA i oznaczona frakcja odpadów „popiół”. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki o pojemności 120 l. kolor czarny lub szary/ 100 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe z pokrywą - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), - tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ”. Minimalna wysokość liter 5 cm. • Pojemniki o pojemności 240 l. kolor czarny lub szary/ 200 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe z pokrywą - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika. Parametry listwy: wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), - tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ”. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l kolor czarny lub szary /20 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” i oznaczona frakcja odpadów „odpady zmieszane”.. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane ,umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki na popiół o pojemności 1100 l kolor czarny lub szary/18 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” i oznaczona frakcja odpadów „popiół”.. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane, umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki o pojemności 1100 l kolor czarny lub szary/ 20 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor czarny lub szary , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” . Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane, umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki na papier o pojemności 1100 l kolor niebieski/ 19 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor niebieski , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” i oznaczona frakcja odpadów „papier”.. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane, umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki na szkło o pojemności 1100 l kolor zielony / 19 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor zielony , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” i oznaczona frakcja odpadów „szkło”.. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane, umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki na metal i tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l kolor żółty / 19 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor żółty , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” i oznaczona frakcja odpadów „Metal i tworzywa sztuczne”. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane, umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd • Pojemniki na odpady BIO o pojemności 1100 l kolor brązowy / 19 szt. Dane techniczne pojemników: - pojemniki na odpady stałe zamykane z zamknięciem (pokrywą) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy uniemożliwiający jej wyrwanie po jej maksymalnym otwarciu - pojemniki używane - kolorystyka pojemnika kolor brązowy , jednolity na całym pojemniku - pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach - przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym - wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia - zastosowanie barwników bez kadmu ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy - wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840 - dostarczone pojemniki na frontowej ścianie powinny posiadać napis w kolorze białym : GMINA POCZESNA ” i oznaczona frakcja odpadów „BIO”. Minimalna wysokość liter 5 cm. - pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane , umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd Pojemniki na odpady dostarczone będą do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Poczesna, zgodnie z wykazem, który Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w dniu podpisania umowy.. Kolejność dostaw do poszczególnych miejscowości zostanie ustalona przez Zamawiającego. Dokładne adresy punktów odbioru pojemników zostaną podane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem dostaw. Przekazanie pojemników odbędzie się protokolarnie po ich uprzednim sprawdzeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę o ile nie wynika toja z przepisów prawa lub innych dokumentów, jesli jest wymagane. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4. oświadczenie że wykonawca wypełnia obowiązki w zakresie informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach