Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, w ramach projektu RPO WZ 2014-2020 pn. „Region Dobrego Wsparcia”

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2021-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, w ramach projektu RPO WZ 2014-2020 pn. „Region Dobrego Wsparcia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa SARS-Cov2: 1.Maseczki medyczne jednorazowe – 5000 opakowań (po 50 szt. w opakowaniu); 2.Rękawice medyczne jednorazowe – 2000 opakowań (rozmiar M - 1500 opakowań, rozmiar L - 500 opakowań, po 100 szt. w opakowaniu); do Zamawiającego (teren miasta Szczecin, dokładne miejsce zostanie określone przy podpisaniu umowy). Wykonawca będzie realizował umowę na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia (włącznie z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zmiany ilości asortymentu wskazanego w zapytaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach