Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA STOŁÓWEK WOJSKOWYCH W ZEGRZU, PRZASNYSZU I W KAZUNIU NOWYM ZGODNIE Z WYMAGANIAMI TAKTYCZNO - TECHNICZNYMI.

Jednostka Wojskowa 4809 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 883 896 , fax. 261 883 868
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4809
  ul. Juzistek 2 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261 883 896, fax. 261 883 868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA STOŁÓWEK WOJSKOWYCH W ZEGRZU, PRZASNYSZU I W KAZUNIU NOWYM ZGODNIE Z WYMAGANIAMI TAKTYCZNO - TECHNICZNYMI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej dla stołówek wojskowych w Zegrzu, Przasnyszu i w Kazuniu Nowym, zgodnie z wymaganiami taktyczno - technicznymi.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:I.Piec konwekcyjno - parowy 10 półkowy z wyposażeniem - 2 szt.;II.Piec konwekcyjno - parowy 20 półkowy z wyposażeniem - 1 szt.;III.Maszyna do rozdrabniania jarzyn - 1 szt.;IV.Automatyczna krajalnica żywności - elektryczna do krojenia wędlin i sera - 1 szt.;V.Przeprowadzenie (nieodpłatnie, tj. mieszcząca się w cenie zakupu I-IV) przez Wykonawcę szkolenia specjalistycznego.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:I.Piec konwekcyjno-parowy 10 - półkowy z wyposażeniem - 2 szt.Przeznaczenie:Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy:a)Gotowanie w parze w temperaturze 30 -120°C,b)Pieczenie w temperaturze do min. 250°C,c)Kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 250°C,d)Podgrzewanie i regeneracja,e)Pieczenie z sondą.1. WYMAGANIA ZASADNICZE.1.1.Właściwości techniczne:a)Jednorazowy wsad 10 pojemników 1/1 GN,b)Moc znamionowa 15 - 20 kW (? 10%),c)Zasilanie: prąd przemienny trójfazowy 400 V, 50 Hz.2. Wymagania technologiczne pracy:a)Wprowadzanie do pamięci minimum 100 programów po min. 5 kroków każdy.b)Wyposażony w funkcję: regulacji temperatury do min. 250°C i wilgotności c)do 100%, funkcję ustawiania czasu pracy do min 9 godzin w trybie ręcznym i automatycznym (automatyczne wyłączenie po upłynięciu zaprogramowanego czasu pracy) oraz funkcję pieczenia niskotemperaturowego typu delta T.d) Wyłącznik czasowy z sygnałem dźwiękowym.e)Płynna zmiana temperatury z gorącym powietrzem powyżej 100 ?C - bez konieczności schładzania komory pieca.f)Elektroniczna diagnoza usterek - system serwisowo diagnostyczny umożliwiający wyświetlanie błędów na wyświetlaczu.g)Program automatycznego mycia i czyszczenia komory pieca uzależniony od stopnia zabrudzenia pieca.h)Halogenowe oświetlenie komory pieca.i)Wanna ociekowa skroplin drzwi. j)Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy (min. czas, temperatura, numer programu). k)Menu w języku polskim.l)Minimum 7 kategorii automatycznych programów przyrządzania potraw.m)Możliwość podłączenia z komputerem i zainstalowania oprogramowania HACCP.n)Podwójna lub potrójna szyba drzwi.o)Prysznic myjący komorę pieca.p)Sonda temperatury rdzenia pieczeni.q)Konstrukcja pieca powinna gwarantować bezpieczną obsługę dla personelu, szczególnie pod względem zabezpieczenia przed poparzeniem się gorącą parą powstającą w procesach technologicznych przygotowywania potraw.r)Kable zasilające i przyłączeniowe oraz przewody doprowadzające wodę s)Długości pozwalającej na bezpieczną eksploatację, ustalane indywidualnie w miejscu montażu. 3. Wyposażenie dodatkowe: 3.1. Pojemniki GN z uchwytami chowanymi:a)1/1 GN 020 - 6 szt. (grubość min. 0,70 mm),b)1/1 GN 040 - 3 szt. (grubość min. 0,65 mm),c)1/1 GN 065 - 3 szt. (grubość min. 0,65 mm),d)1/1 GN 100 - 3 szt. (grubość min. 0,65 mm), e)1/1 GN 065 perforowany - 3 szt.,f)1/1 GN 100 perforowany - 3 szt. z uchwytami chowanymi, g)Ruszt prosty - 10 szt.,h)Ruszt do kurczaków - 2 szt. 4. Wyposażenie dodatkowe pozostałe:4.1. Zmiękczacz:a)Średni przepływ wody - min 15 l./min.,b)Ilość żywicy - min. 4,0 kg,c)skuteczność usuwania twardości wody - min. 15 stopni niemieckich,d)Ilość wody zużywanej do regeneracji - max. 10 % wody uzdatnionej,e)Tryb pracy - bezobsługowy, samoregenerujący w sposób ciągły,f)Odporność złoża na doprowadzaną wodę do 38 °C,g)Zasilanie zmiękczacza prądem przemiennym jednofazowym 230 V, 50 Hz.4.2. Filtr mechaniczny:a)Materiał wkładu - włókna polipropylenowe,b)Skuteczność filtracji - pierwsza warstwa min. 75 ?m,c)Druga warstwa min. 25 ?m.,d)Przepływ przez filtr min. 25 l/min.,e)Zakres czyszczenia - redukcja zawiesiny i usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych. 5. Wymagania dodatkowe:a)Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej gwarancji na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą (jednostką wojskową w której sprzęt będzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach kuchennych.b)Wykonawca przeprowadzi w jednostce wojskowej jednodniowe przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia, z zakresu obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, łącznie z obsługą wyposażenia dodatkowego.c)Pełna dokumentacja w języku polskim:d)Dokumentacja techniczno - ruchowa.e)Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy. f)Książka kucharska dla pieca konwekcyjno-parowego, tj. zawierająca przykładowe przepisy przyrządzania potraw. g)Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje maszyna, działanie wody i środków myjąco dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:Producent,Nazwa i model urządzenia, Pełna nazwa i adres sprzedawcy, Data produkcji,Okres gwarancji.h)Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych. Jeśli katalog nie zawiera opisu wyszczególnionych powyżej danych proszę o ich odrębne wyspecyfikowanie oraz podpisanie.i)Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym,a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).j)Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno - ruchowej i instrukcji obsługi.k)Okres gwarancji: 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.l)Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji. II.Piec konwekcyjno - parowy 20 półkowy z wyposażeniem - 1 szt.Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy:a) Gotowanie w parze w temperaturze 30 - 120°C, b) Pieczenie w temperaturze do min. 250°C,c)Kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 250°C,d) Podgrzewanie i regeneracja,e) Pieczenie z sondą. 1. WYMAGANIA ZASADNICZE1.1. Właściwości techniczne:a) Jednorazowy wsad 20 pojemników 1/1 GN,b) Moc znamionowa 30 - 45 kW (? 10%),c) Zasilanie: prąd przemienny trójfazowy 380 - 400 V, 50 Hz.2. Wymagania technologiczne pracy: a)Wprowadzanie do pamięci minimum 100 programów po min. 5 kroków każdy. b)Wyposażony w funkcję: regulacji temperatury do min. 250 °C i wilgotności do 100%, funkcję ustawiania czasu pracy do min 9 godzin w trybie ręcznym i automatycznym (automatyczne wyłączenie po upłynięciu zaprogramowanego czasu pracy) oraz funkcję pieczenia niskotemperaturowego typu delta T.c)Wyłącznik czasowy z sygnałem dźwiękowym.d)Płynna zmiana temperatury z gorącym powietrzem powyżej 100 ?C - bez konieczności schładzania komory pieca. e)Elektroniczna diagnoza usterek - system serwisowo diagnostyczny umożliwiający wyświetlanie błędów na wyświetlaczu.f)Program automatycznego mycia i czyszczenia komory pieca, uzależniony od stopnia zabrudzenia pieca.g)Halogenowe oświetlenie komory pieca.h)Wanna ociekowa skroplin drzwi.i)Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy (min. czas, temperatura, numer programu).j)Menu w języku polskim.k)Minimum 7 kategorii automatycznych programów przyrządzania potraw.l)Możliwość podłączenia z komputerem i zainstalowania oprogramowania HACCP.m)Podwójna lub potrójna szyba drzwi.n)Prysznic myjący komorę pieca.o)Sonda temperatury rdzenia pieczeni. p)Konstrukcja pieca powinna gwarantować bezpieczną obsługę dla personelu, szczególnie pod względem zabezpieczenia przed poparzeniem się gorącą parą powstającą w procesach technologicznych przygotowywania potraw. q)Kable zasilające i przyłączeniowe oraz przewody doprowadzające wodę o długości pozwalającej na bezpieczną eksploatację, ustalane indywidualnie w miejscu montażu.3. Wyposażenie dodatkowe:3.1. Pojemniki GN z uchwytami chowanymi:a) 1/1 GN 020 - 20 szt. (grubość min. 0,70 mm),b) 1/1 GN 040 - 10 szt. (grubość min. 0,65 mm),c) 1/1 GN 065 - 10 szt. (grubość min. 0,65 mm),d) 1/1 GN 100 - 10 szt. (grubość min. 0,65 mm),e) 1/1 GN 065 perforowany - 10 szt.,f) 1/1 GN 100 perforowany - 10szt. z uchwytami chowanymi, g) Ruszt prosty - 10 szt., h) Ruszt do kurczaków - 4 szt.4. Wyposażenie dodatkowe pozostałe:4.1. Zmiękczacz: a) Średni przepływ wody - min 15 l./min.,b) Ilość żywicy - min. 4,0 kg., c) Skuteczność usuwania twardości wody - min. 15 stopni niemieckich,d) Ilość wody zużywanej do regeneracji - max. 10 % wody uzdatnionej,e) tryb pracy - bezobsługowy, samoregenerujący w sposób ciągły,f) Odporność złoża na doprowadzaną wodę do 38 oC,g) Zasilanie zmiękczacza prądem przemiennym jednofazowym 230 V, 50 Hz.4.2. Filtr mechaniczny:a) Materiał wkładu - włókna polipropylenowe,b) Skuteczność filtracji - pierwsza warstwa min. 75 ?m,c) Druga warstwa min. 25 ?m.,d) Przepływ przez filtr min. 25 l./min.,e) Zakres czyszczenia - redukcja zawiesiny i mętności wody, zanieczyszczeń mechanicznych.5. Wymagania dodatkowe:a)Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej gwarancji na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą (jednostką wojskową w której sprzęt będzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach kuchennych.b)Wykonawca przeprowadzi w jednostce wojskowej jednodniowe przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia, z zakresu obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, łącznie z obsługą wyposażenia dodatkowego. c)Pełna dokumentacja w języku polskim:dokumentacja techniczno - ruchowa, instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy,książka kucharska dla pieca konwekcyjno-parowego.Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje maszyna, działanie wody i środków myjąco dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:Producent,Nazwa i model urządzenia,Pełna nazwa i adres sprzedawcy, Data produkcji,Okres gwarancji.d)Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych. Jeśli katalog nie zawiera opisu wyszczególnionych powyżej danych proszę o ich odrębne wyspecyfikowanie oraz podpisanie.e)Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno - ruchowej i instrukcji obsługi.f)Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjny.g)Okres gwarancji: 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.h)Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.III.Maszyna do rozdrabniania jarzyn.Przeznaczenie: Do rozdrabniania różnych gatunków warzyw i owoców przez tarcie, krojenie na plastry i kostki.1.Materiał konstrukcyjny: a)Osłona górna, tarcze rozdrabniające oraz elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością (puszka zasypowa z dociskaczem) wykonane ze stali nierdzewnej.b)Korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego.2.Parametry eksploatacyjne:a)Zasilanie: prąd przemienny jednofazowy 230 V lub 400V, 50 Hz.b)Moc znamionowa silnika 0,5 ÷ 1,1 kW.c)Wydajność: od 100 do 400 kg/h.d)Obroty tarcz tnących: od 220 do 350 obr/min.3.Wyposażenie maszyny:Wyposażenie w tarcze robocze o średnicy 250 - 350 mm: a)tarcza do cięcia z nożem sierpowym posiadającym regulację grubości ciętych plastrów w zakresie od 1 do 10 mm,b)tarcza do cięcia w paseczki o szerokości 4 mm, z regulacją grubości w zakresie 1 - 10 mm,c)tarcza do cięcia w paseczki o szerokości 8 mm, z regulacją grubości w zakresie 1 - 10 mm,d)sito podwójne do produkcji kostek o wymiarach 8 x 8 mm i 10 x 10 mm (+/- 0,5mm),e)tarcza do cięcia 9 mm do produkcji kostek (zespół tnący do sit podwójnych).f)tarcza do tarcia ziemniaków.4.Funkcje maszyny: a)Automatyczne, natychmiastowe zatrzymanie napędu tarczy w razie otwarcia komory roboczej w trakcie pracy.b)Wyłącznik sieciowy zabezpieczający przed samoczynnym załączeniem się maszyny.c)Wyłącznik bezpieczeństwa.d)Przystosowana do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej, proces technologiczny cykliczny.e)Łatwy montaż i wymiana tarcz rozdrabniających.1.Wymagania dodatkowe:a)Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:dokumentacja techniczno-ruchowa,instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy, wypełniona karta gwarancyjna,wykaz adresów punktów serwisowych. b)Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco - dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:Producent,Nazwa i model urządzenia,Pełna nazwa i adres sprzedawcy, Data produkcji,Okres gwarancji,c)Okres gwarancji: 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.d)Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski. IV.Automatyczna krajalnica żywności - elektryczna do krojenia wędlin i sera - 1 szt. Przeznaczenie: Do krojenia sera, wędlin, mięsa i pieczywa przy przygotowywaniu posiłków w obiektach żywienia zbiorowego.1. Materiał konstrukcyjny: a)Podstawa, stół przesuwny wykonane ze stali nierdzewnej lub podwyższonej jakości stopów oksydowanych aluminiowych.b)Ostrze noża wykonane z utwardzanej stali chromowej nierdzewnej hartowanej o średnicy 280 - 350 mm.c)Powierzchnie robocze wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktów z żywnością. 2. Wymagania techniczne i eksploatacyjne:a)Zasilanie: prąd przemienny jednofazowy 230 V, 50 Hz.b)Moc znamionowa napędu noża do 0,3 kW.c)Moc znamionowa napędu stołu do 0,2 kW.d)Tryb pracy automatyczny i manualny,e)Min. zakres regulacji grubości plastrów: 1 - 25 mm (regulacja płynna);f)Minimalna wydajność - 40 plastrów na minutę.g)Funkcja liczenia plastrów w trybie automatycznym;h)Funkcja programowania ilości plastrów;i)Funkcja automatycznego wyłączania maszyny w przypadku braku materiału do cięcia.j)Prędkość obrotowa noża min do 250 obr/min.k)Powierzchnia robocza stołu 300 x 250 mm (? 60 mm).l)Części łatwe do montażu i bezpieczne w obsłudze.m)Wyposażenie:osłona przezroczysta z tworzywa, ostrzarka noża zintegrowana z maszyną z wymiennymi kamieniami, teflonowanie noża oraz jego osłony (pokrywy noża).3. Wymogi dodatkowe:a)Pełna dokumentacja w języku polskim:dokumentacja techniczno - ruchowa,instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy,wypełniona karta gwarancyjna,wykaz adresów punktów serwisowych.b)Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco - dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:Producent, Nazwa i model urządzenia,Pełna nazwa i adres sprzedawcy,Data produkcji,Okres gwarancji.c)Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych. Jeśli katalog nie zawiera opisu wyszczególnionych powyżej danych proszę o ich odrębne wyspecyfikowanie oraz podpisanie.d)Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski.e)Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.f)Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno - ruchowej i instrukcji obsługi.g)Okres gwarancji: 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.h)Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.V.Przeprowadzenie (nieodpłatnie, tj. w ramach ceny zaoferowanego sprzętu) przez Wykonawcę szkolenia specjalistycznego.1.Zakres szkolenia: 1)obsługa codzienna, 2)obsługa okresowa, 3)bhp, 4)programowanie i pracy, 5)obsługa wyposażenia dodatkowego.2.Koszty szkolenia: ponosi Wykonawca (w tym materiały dydaktyczne dla szkolonych)3.Miejsce szkolenia: miejsce montażu wyrobu.4.Termin szkolenia: uzgodniony z Zamawiającym, jednak nie później niż 7 dni od montażu5.Ilość uczestników: min. 3 osoby na każdy z przewidzianych umową wyrobów.6.Język szkolenia: język polski; w innym języku jedynie wtedy, gdy Wykonawca na swój koszt zapewni udział tłumacza. 7.Materiały szkoleniowe: Wykonawca dostarczy po jednym komplecie (wyłącznie w języku polskim) dla każdego uczestnika szkolenia, przed jego rozpoczęciem. 8.Forma szkolenia: warsztaty z praktycznymi zajęciami dla uczestników.9.Dokumentacja powykonawcza: potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi szkolenia jest Protokół z realizacji szkolenia spełniający łącznie poniższe wymogi:1)sporządzony wyłącznie w języku polskim według własnego wzoru Wykonawcy;2)zawierający:a)firmę i adres Wykonawcy,b)nazwę i termin szkolenia,c)numer i datę umowy (na podstawie której przeprowadzono szkolenie), d)imienną listę uczestników szkolenia (wraz z nazwami zatrudniających ich jednostek wojskowych);3)podpisany przez przedstawiciela odbiorcy oraz w imieniu Wykonawcy przez osobę prowadzącą szkolenie - na potwierdzenie realizacji szkolenia zgodnie z umową.POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.3.Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników (zleceniobiorców) w tym osobę nadzorującą oraz pracowników wykonujących pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 422141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.26wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach