Przetargi.pl
Zakup i dostawa specjalistycznych narzędzi – pomocy dydaktycznych na potrzeby organizacji staży zawodowych w ramach Projektu „Mechanik Taboru Tramwajowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 90142 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 783 378, , fax. 426 780 798
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. Kopcińskiego 29
  90142 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 783 378, , fax. 426 780 798
  REGON: 47139038700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wckp.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa specjalistycznych narzędzi – pomocy dydaktycznych na potrzeby organizacji staży zawodowych w ramach Projektu „Mechanik Taboru Tramwajowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowych, nieużywanych pomocy dydaktycznych w tym narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi na potrzeby staży zawodowych dla uczniów realizowanych w ramach Projektu „Mechanik Taboru Tramwajowego” – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (patrz ust. 3.1.1 z podpunktami) oraz na warunkach stawianych przez Zamawiającego. Poz. 1/ Pas narzędziowy nylonowy z kieszeniami YT-7400 YATO lub równoważny - 55 szt. Poz. 2/ Skrzynka narzędziowa 22" z aluminiowym chwytem i zatrzaskami 35752 Proline lub równoważna - 55 szt. Poz. 3/ Klucz dynamometryczny - 55 szt. Poz. 4/ Pokrętło z grzechotką 1/4" BETA kat. 900/55 lub równoważne - 55 szt. Poz. 5/ Pokrętło z grzechotką BETA 920/55 lub równoważne - 55 szt. Poz. 6/ Nitownica ręczna do nitonakrętek np. YATO YT-36129 lub równoważna - 55 szt. Poz. 7/ Nitonakrętki (zestaw) stalowe ocynkowane łeb/kołnierz płaski rozmiar M4 - 55 opakowań Poz. 8/ Nitonakrętki (zestaw) stalowe ocynkowane łeb/kołnierz płaski rozmiar M5 - 55 opakowań Poz. 9/ Nitonakrętki (zestaw) stalowe ocynkowane łeb/kołnierz płaski rozmiar M6 - 55 opakowań Poz. 10/ Nitonakrętki (zestaw) stalowe ocynkowane łeb/kołnierz płaski rozmiar M8 - 55 opakowań Poz. 11/ Nitonakrętki (zestaw) stalowe ocynkowane łeb/kołnierz płaski rozmiar M10 - 55 opakowań Poz. 12/ Lutownica gazowa WELLER WP3EU lub równoważna - 55 szt. Poz. 13/ Nabój do lutownic gazowych PRF-Gaz/300 lub równoważny - 165 szt. poz. 14/ Poz. 14/ Nitownica ręczna do nitów zrywalnych - 55 szt. Poz. 15/ Praska / Zaciskarka do końcówek i tulejek - 55 szt. Poz. 16/ Zestaw szczypiec precyzyjnych - 55 zestawów Poz. 17/ Szczypce nastawne - 55 szt. Poz. 18/ Zestaw szczypiec - 55 zestawów Poz. 19/ Zestaw końcówek wkrętakowych BETA kat. 861/C61 lub równoważny - 55 zestawów Poz. 20/ Zestaw wkrętaków precyzyjnych płaskich - 55 zestawów Poz. 21/ Zestaw wkrętaków precyzyjnych krzyżowych - 55 zestawów Poz. 22/ Zestaw wkrętaków precyzyjnych z końcówką trzpieniową sześciokątną - 55 zestawów Poz. 23/ Wiertło stożkowe stopniowe HSS Tytan 4-32 mm - 55 szt. Poz. 24/ Wiertło stożkowe stopniowe HSS Tytan 4-39 mm - 55 szt. Poz. 25/ Zestaw kluczy płasko-oczkowych łamanych z grzechotką - 55 zestawów Poz. 26/ Zestaw nasadek do kluczy 1/2’’ oraz zestaw nasadek do kluczy 1/4'’ - 55 zestawów Poz. 27/ Nóż monterski - 55 szt. Poz. 28/ Miernik multimetr cyfrowy AXIOMET AX-582B lub równoważny - 55 szt. Poz. 29/ Nóż tapicerski/ do tapet - 55 szt. Poz. 30/ Ostrza 18 mm łamane HSS 8-segmentowe - 55 opakowań Poz. 31/ Zestaw baterii wielokrotnego użytku – akumulatorków AAA (RL03) - 55 opakowań Poz. 32/ Ładowarka uniwersalna umożliwiająca ładowanie akumulatorów typu AAA - 55 szt. Poz. 33/ Zestaw wkrętaków płaskich - 55 zestawów Poz. 34/ Zestaw wkrętaków krzyżowych - 55 zestawów Poz. 35/ Szczypce do pierścieni wewnętrznych Segera typu BETA 1032 proste - 11 szt. Poz. 36/ Szlifierka oscylacyjna - 11 szt. Poz. 37/zestaw wierteł do metalu HSS TiN - 11 zestawów Poz. 38/zestaw wierteł do metalu HSS TiN - 11 zestawów Poz. 39/ Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa typu Bosch GSR 12-2 lub równoważna - 11 szt. Poz. 40/ Multimetr cyfrowy cęgowy z otwartymi cęgami pomiarowymi typu Mastech MS2600 lub równoważny - 11 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach