Przetargi.pl
Zakup i dostawa rękawic nitrylowych do użytku pracowników Szpitala, dla ochrony zdrowia pracowników i pacjentów Szpitala oraz w celu zapobiegania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się COVID-19

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 51 52 743 , fax. 22 51 52 789
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów
  04-073 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 52 743, fax. 22 51 52 789
  REGON: 21539890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://grochowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa rękawic nitrylowych do użytku pracowników Szpitala, dla ochrony zdrowia pracowników i pacjentów Szpitala oraz w celu zapobiegania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic nitrylowych w następującej specyfikacji: Rękawice nitrylowe rozm S op 100szt. op. 2000 Rękawice nitrylowe rozm M op 100szt. op. 4000 Rękawice nitrylowe rozm L op 100szt. op. 4000 Spełniające wymagania: 1. Zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej 2. Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej 3. Rękawice zgodne z normami EN 455 1,2,3&4 4. Rękawice zgodne z normą EN 374-1,2,3 5. EN ISO 374-1:2016 TYP B 6. Zgodne z EN 374-5:2016 ( Ochrona przed bakteriami i grzybami , ochrona przed wirusami) 7. Rękawice zgodne z normą EN 420 8. Poziom AQL 1,5 9. Przebadana na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 10. Zgodne z ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 11. Dopuszczone do kontaktu z żywnością 12. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE ( data produkcji, ważności, nr serii) Rękawice nitrylowe rozm XL op 100szt. op. 1900
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach