Przetargi.pl
Zakup i dostawa fartuchów jednorazowych, barierowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 652 122 , fax. 297 604 569
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
  Al. Jana Pawła II
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 297 652 122, fax. 297 604 569
  REGON: 30461600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ostroleka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fartuchów jednorazowych, barierowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fartuchów jednorazowych, barierowych, niejałowych, wykonanych z tkaniny PP+PE, ochrona antywirusowa i bakteryjna, rozmiar XL. Wiązany na karku i w pasie, długi rękaw zakończony mankietem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach