Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W WEJHEROWIE NA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Derdowskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka
  Derdowskiego 1
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 190486587
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W WEJHEROWIE NA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Produkty suchePieczywoMięso, wędlinyProdukty mrożoneRybyŚwieże owoce, warzywa, kiszonkiZiemniakiŚwieżo wyciskane soki z owoców i warzywPrzyprawy bezglutenoweNabiałJajaWyroby garmażeryjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach