Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 48
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8117321 , fax. 0-59 8117321
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie
  ul. Bohaterów Warszawy 48 48
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8117321, fax. 0-59 8117321
  REGON: 77155467800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zsp.smoldzino.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetwory sypkie, przyprawy, przetwory, produkty strączkowe,ziemniaki, jaja, warzywa, owoce, kiszonki, ryby, nabiał i przetwory nabiałowe, mrożonki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zsp.smoldzino.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach