Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez „Górna Raba” Sp. z o.o.w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

GÓRNA RABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27 E
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183310324 , fax. 183312349
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GÓRNA RABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Krakowska 27 E
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 183310324, fax. 183312349
  REGON: 356267546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez „Górna Raba” Sp. z o.o.w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez „Górna Raba” Sp. zo.o.,przez okres 12 miesięcy (to jest od 01.01.2023 do 31.12.2023) szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wynosi: a) Grupa taryfowa C 11 – 82 690 KWh,b) Grupa taryfowa B23 – 1 502 000 KWh, w tym:a. szczyt przedpołudniowy 276 500 KWhb. szczyt popołudniowy 181 500 KWhc. pozostałe godziny doby 1 044 000 KWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach