Przetargi.pl
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Tarnowie

ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Stanisława Konarskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE
  ul. Stanisława Konarskiego 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  REGON: 000320006
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Tarnowie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach