Przetargi.pl
Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej

Gmina Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 340 , fax. 857 131 349
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Białostocka
  Torowa 14A
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 857 131 340, fax. 857 131 349
  REGON: 52880100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej. I. CIĄGNIK ROLNICZY – 1 szt. LP. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 1 Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018-2020 2 Silnik czterocylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowanie o pojemności skokowej min. 2925 cm3 i mocy znamionowej silnika min. 70 KM i max. 86 KM 3 Napęd na 4 koła z możliwością przełączania 4 Przekładnia mechaniczna 5 Biegi przełączane pod obciążeniem 6 Rewers mechaniczny 7 Hamulce tarczowe mokre 8 Dopuszczalna masa własna ciągnika nie mniej niż 3 100 kg nie więcej niż 5 000 kg 9 Minimalna wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min. 10 Wyjście hydrauliczne min. 2 pary z tyłu oraz 1 para z przodu ciągnika 11 Sterowanie zewnętrzne WOM-em i sterowanie podnośnika umieszczone na tylnych błotnikach 12 WOM tylni 540/1000 obr./min. 13 TUR Ładowacz czołowy samopoziomujący o udźwigu min. 1300kg 14 TUZ II tylny, Euro Haki, udźwig na hakach min. 1800 kg 15 Kompresor powietrza- sprężarka 16 Opony przód co najmniej o szerokości 340 mm 17 Opony tył co najmniej o szerokości 480 mm 18 Błotniki przednie 19 Obciążniki kół tylnych po około 100 kg na koło 20 Zaczep dolny regulowany 21 Układ hamulcowy do przyczep 22 Zbiornik paliwa na co najmniej 70l, 23 Kabina kierowcy z wentylacją i ogrzewaniem, fotel kierowcy mechaniczny amortyzowany z pasem bezpieczeństwa, fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, radio, gaśnica, trójkąt odblaskowy 24 Lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, 25 Sygnalizacja ostrzegawcza zespolona na dachu kabiny – pomarańczowa lampa 26 Gwarancja na okres nie mniej niż 24 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu 27 Homologacja fabryczna na 2 osoby II. KOSIARKA BIJAKOWA NA PANTOGRAFIE – 1 szt. LP. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 1. Szerokość robocza 1,20m- 1,40 m 2. Średnica wału roboczego min.130 mm 3. Obroty WOM 540 obr/min 4. Liczba noży min. 20 szt. 5. Maksymalna średnica ciętych gałęzi do 50 mm 6. Kategoria zaczepu TUZ II tylny III. PŁUG ODŚNIEŻNY– 1 szt. LP. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 1. Szerokość robocza 1,7m – 2m, 2. Ilość listew zgarniających min. 1 szt. 3. Listwa zgarniająca gumowa 4. Hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo do 30° 5. Sterowanie hydrauliczne 6. Wymagana ilość złączy hydraulicznych 1 para (2 szt.) 7. Zabezpieczenie przeciw najazdowe - uchylne odkładnica 8. Kategoria zaczepu TUR 9. Stopka podporowa 10. Światła obrysowe Wymagania dodatkowe Zamawiającego: 1 Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt na adres Zamawiającego. 2 Gwarancja na ciągnik i osprzęt na okres nie mniej niż 24 miesiące. 3 Dostawca wraz z dostawą ciągnika z osprzętem przekaże Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia niezbędne dokumentacje w języku polskim obejmujące, w szczególności: książki gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, homologacje, zaświadczenie zgodności WE, certyfikaty, świadectwa, atesty, informacje o okresowych przeglądach serwisowych i inne wymagane dokumenty pozwalające Zamawiającemu w zgodzie z przepisami prawa polskiego na eksploatację (rejestrację) i użytkowanie. 4 Ciągnik musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju. 5 Oferowany ciągnik oraz pozostały osprzęt wymieniony w specyfikacji mają być ze sobą kompatybilne, przystosowane do współpracy. 6 Dostawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dotyczące obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa pracy ciągnika wraz z osprzętem wyznaczonych osób, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 7 Dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 8 Dostawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. 9 Pierwszy przegląd gwarancyjny ciągnika – na koszt Dostawcy. 10 Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – maksymalnie 24 godziny od dnia zgłoszenia usterki. 11 Przy dostawie ciągnika należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce gwarancyjnej pojazdu, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 12 Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu leży po stronie Dostawcy. Wymagania dodatkowe Zamawiającego: 1. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt na adres Zamawiającego. 2. Gwarancja na osprzęt na okres nie mniej niż 24 miesiące. 3. Dostawca wraz z dostawą ciągnika z osprzętem przekaże Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia niezbędne dokumentacje w języku polskim obejmujące, w szczególności: książki gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, homologacje, zaświadczenie zgodności WE, certyfikaty, świadectwa, atesty, informacje o okresowych przeglądach serwisowych i inne wymagane dokumenty pozwalające Zamawiającemu w zgodzie z przepisami prawa polskiego na eksploatację (rejestrację) i użytkowanie. 4. Ciągnik musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju. 5. Oferowany ciągnik oraz pozostały osprzęt wymieniony w specyfikacji mają być ze sobą kompatybilne, przystosowane do współpracy. 6. Dostawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dotyczące obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa pracy ciągnika wraz z osprzętem wyznaczonych osób, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 7. Dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 8. Dostawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. 9. Pierwszy przegląd gwarancyjny ciągnika – na koszt Dostawcy. 10. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – maksymalnie 24 godziny od dnia zgłoszenia usterki. 11. Przy dostawie ciągnika należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce gwarancyjnej pojazdu, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 12. Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu leży po stronie Dostawcy. 13. Wszystkie użyte w SIWZ znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie , nazwy produktów oraz firm, oraz określone wyraźnie w SIWZ parametry mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” jednakże nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest zobowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach