Przetargi.pl
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-749 Katowice, Sokołowskiego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 255 61 63
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O.
  Sokołowskiego 2
  40-749 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 255 61 63
  REGON: 276402233
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aparat do znieczuleńKardiomonitoryAparat EKG
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33172100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach