Przetargi.pl
Zakup Aparatu do ręcznej oksygencji pacjenta.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Rybickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8340821 , fax. 468340823
 • Data zamieszczenia: 2022-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
  Rybickiego 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8340821, fax. 468340823
  REGON: 00065711900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup Aparatu do ręcznej oksygencji pacjenta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach, na potrzeby chorych z podejrzeniem COVID-19 lub chorych na COVID-19 (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.01.2022r, znak ZD-II.6310.181.2021-10(5)) niezbędny stał się zakup dodatkowego sprzętu w celu prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Aparat do ręcznej oksygencji pacjenta przeznaczony do ręcznego, ratunkowego natleniania pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową COVID 19 w przypadku trudności intubacyjnych. Sprzęt został zakupiony w firmie EuMed Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, wartość zamówienia: 2 916,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33171000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach