Przetargi.pl
Zakup 1 szt. Aparat ECMO

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 854 304 , fax. 525 854 076
 • Data zamieszczenia: 2021-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 854 304, fax. 525 854 076
  REGON: 11260740000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 1 szt. Aparat ECMO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 1 szt. Aparat ECMO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33180000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach