Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu prze Urzędem Miasta, Urzędem Stanu Cywilnego oraz przy ul. Kopernika w Pruszkowie

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, J.I. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  J.I. Kraszewskiego 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  REGON: 015834660
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu prze Urzędem Miasta, Urzędem Stanu Cywilnego oraz przy ul. Kopernika w Pruszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Miasta Pruszkowaa) usunięcie krzewów i przygotowanie terenub) wykonanie nawierzchni mineralnej - 4,13 m2c) montaż obrzeży betonowych - 4,13 m2d) montaż obrzeży EKO-BORD MAX - 45 mbe) wykonanie opaski żwirowej - 6,75 m (wraz z wcześniejszym wyłożeniem agrowłókniną - 11,25 m2)f) wykonanie nasadzeń roślin g) ściółkowanie korą sosnową - 110 m2II. Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Stanu Cywilnegoa) przygotowanie terenu - 31,5 m2b) wykonanie nasadzeń roślinc) ściółkowanie korą sosnową - 31,5 m2III. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika a) przygotowanie terenu - 137 m2b) wykonanie nawierzchni mineralnej - 46,53 m2c) montaż obrzeży betonowych - 50,82 md) dostawa i montaż 3 szt. ławek z siedziskiem drewnianym na konstrukcji staloweje) wykonanie nasadzeń roślinf) ściółkowanie korą sosnową - 137 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach