Przetargi.pl
Zadanie nr 13457: „Przebudowa budynku nr 64 oraz budowa ogrodzenia wokół budynków nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nr 13458 „Przebudowa budynku nr 66 oraz integracja systemów alarmowych z budynków nr 64 i 66 w LCN w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nr 13459: ”Wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie ” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 260 198 , fax. 58 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2021-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna
  81-301 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 260 198, fax. 58 620 71 44
  REGON: 19005559700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 13457: „Przebudowa budynku nr 64 oraz budowa ogrodzenia wokół budynków nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nr 13458 „Przebudowa budynku nr 66 oraz integracja systemów alarmowych z budynków nr 64 i 66 w LCN w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nr 13459: ”Wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie ” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 13457: „Przebudowa budynku nr 64 oraz budowa ogrodzenia wokół budynków nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nr 13458 „Przebudowa budynku nr 66 oraz integracja systemów alarmowych z budynków nr 64 i 66 w LCN w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nr 13459: ”Wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie ” – w systemie „zaprojektuj i zbuduj” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach