Przetargi.pl
Zadanie 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 4 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 5 – Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z możliwością przekształcenia ich w interwencyjne badania ratownicze, związanymi z realizacją w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”.

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2021-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 4 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 5 – Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z możliwością przekształcenia ich w interwencyjne badania ratownicze, związanymi z realizacją w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego / archeologicznego w specjalnościach jw. w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Końskich na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie zgodnym z dokumentacją przy robotach budowalnych. Zadanie 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 4 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Zadanie 5 – Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z możliwością przekształcenia ich w interwencyjne badania ratownicze, związanymi z realizacją w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Szczegóły określają załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach