Przetargi.pl
Nadzór inwestorski dla zadania :Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3526005 w. 26 , fax. 413 526 900
 • Data zamieszczenia: 2021-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
  ul. Skalbmierska 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3526005 w. 26, fax. 413 526 900
  REGON: 52765800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzialoszyce.eobip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski dla zadania :Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu pełno-branżowych usług w ramach nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce- etap II”.: 1. Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach