Przetargi.pl
Zabezpieczenie powierzchni basenowej dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na zajęcia sportowe wynikające z planu szkoleniowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GORZOWIE WLKP. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Stanisławskiego 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957224404 , fax. 957224404
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GORZOWIE WLKP.
  ul. Jana Stanisławskiego 2
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957224404, fax. 957224404
  REGON: 080023289
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyzamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie powierzchni basenowej dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na zajęcia sportowe wynikające z planu szkoleniowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi zabezpieczenia powierzchni basenowej, lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego zgodnej z programem szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Na realizację zadania niezbędne jest udostępnienie od 5 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w każdym dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 - 21.45 oraz w przypadku potrzeb szkolenia sportowego lub organizacji pracy szkoły także w soboty i niedziele w godzinach i na powierzchni uzgodnionej z Wykonawcą. Zabezpieczenie powierzchni basenowej w ujęciu tygodniowym: - basen 25 m 270 toro godzin maksymalnie 14 torów 25 m w jednej godzinie zegarowej - basen 50 m 115 toro godzin maksymalnie 16 torów 50 m w jednej godzinie zegarowej - lodowisko/boisko wielofunkcyjne 10 godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92330000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną