Przetargi.pl
Wywóz odpadów z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 47 77 127 45 , fax. 47 77 127 44
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 47 77 127 45, fax. 47 77 127 44
  REGON: 63070341000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odpadów z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) oraz odpadów biodegradowalnych (20 02 01), a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie, tj. opakowań z papieru i tektury (15 01 01), opakowań ze szkła (15 01 07) oraz opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02) z nieruchomości zarządzonych przez Policję, położonych na terenie województwa wielkopolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach