Przetargi.pl
„Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-544 Kielce, ul. Studzienna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 312 524 , fax. 413 685 057
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2
  25-544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 312 524, fax. 413 685 057
  REGON: 36770510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1 - sprzęt AGD - lodówka z zamrażalnikiem – 1szt - kuchenka gazowa do zabudowy – 1szt - piekarnik do zabudowy – 1 szt - kuchenka mikrofalowa – 1szt - czajnik elektryczny – 1szt - miniwieża – 5szt - zmywarka – 1szt - telewizor – 1szt - uchwyt do montażu telewizora na ścianie – 1szt - blender ręczny wielofunkcyjny – 1szt - pralka wolnostojąca, ładowana od góry – 1szt - żelazko parowe – 1szt - robot kuchenny – 1szt - ekspres do kawy – 1szt - odkurzacz workowy – 1szt - zegar ścienny – 1szt - lampka biurkowa – 2szt - sokowirówka – 1szt - okap podszafkowy – 1szt - deska do prasowania – 1szt - suszarka do bielizny – 1szt - zlewozmywak z ociekaczem – 1szt Zadanie 2 – wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne - taboret lekarski z regulacją – 3szt - kije do n.walking – 20szt - rowerek stacjonarny magnetyczny – 2szt - bieżnia elektryczna z podświetlanym ekranem LCD – 1szt - rotor rehabilitacyjny elektryczny – 1szt - orbitrek – 1szt - wioślarz z zestawem pasa cardio – 1szt - piłka lekarska – 3szt - hantle 1kg (zestaw 2szt) – 4kpl - hantle 0,5kg (zestaw 2szt) – 4kpl - hantle 1,5kg (zestaw 2szt) – 4kpl - tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu – 1szt - tablica do ćwiczeń manualnych z oporem – 1szt - materac składany 190x90– 12szt - drabinki 225x90 – 5szt - stół do ćwiczeń usprawniających – 1szt - ugull – kabina do ćwiczeń – 1szt - pełny osprzęt do ugula – 1zestaw - szafka na leki – 1szt - parawan składany wys. 1850mm,szer.1000mm – 3szt - apteczka z wyposażeniem w walizce z tworzywa – 1szt - ciśnieniomierz zegarowy – 1szt - glukometr – 1szt - paski do glukometru (zestaw po 50szt) 2op - pulsoksymetr – 1szt - stolik zabiegowy – 1szt - leżanka – 1szt - pojemnik na mydło w płynie – 4szt - pojemnik na ręcznik papierowy – 4szt - pojemnik na papier toaletowy – 4szt - pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk – 4szt - waga osobowa elektroniczna – 1szt - taśmy do ćwiczeń 190 cm niebieska – 5szt - taśmy do ćwiczeń 190 cm żółta – 5szt - taśmy do ćwiczeń 190 cm zielona – 5szt - stół do masażu stacjonarny – 1szt - poręcze do nauki chodzenia – 1szt - schody do nauki chodzenia – 1szt Zadanie 3 – meble GABINET PSYCHOLOGA: - Szafa 80x55x190 – 2szt - Komoda 80x45x100 – 2szt - Biurko 120x60x72 – 2szt - Krzesło do biurka, obrotowe – 2szt - Krzesło konferencyjne – 4szt - Stolik 60x60 – 1szt - Regał witryna z przeszkleniami o wymiarach 80x45x190cm – 1szt SZATNIA: - Wieszak na panelu( 2700x18x25)+ławka do siedzenia (2700x40x42) – 1szt - Wieszak na panelu( 2400x18x25)+ławka do siedzenia (2000x40x42) – 1szt - Wieszak na panelu( 1400x18x25)+ławka do siedzenia (1000x40x42) – 1szt - Krzesło konferencyjne – 1szt - Szafa 80x55xx190 – 2szt RECEPCJA: - Krzesło konferencyjne – 1szt - Szafa 80x55xx190 – 1szt - Biurko 120x60x72 – 1szt - Regał witryna z przeszkleniami o wymiarach 80x45x190cm – 1szt PUNKT INFORMATYCZNY W POKOJU DZIENNYM - Biurko 120x60x72 – 2szt - Krzesło do biurka, obrotowe – 2szt - Krzesło konferencyjne – 1szt POKÓJ DZIENNY - Stolik 100x40x40 – 1szt - Stół 6-cio osobowy 140x90x72 – 3szt - Krzesło konferencyjne – 18szt - Kanapa nierozkładana – 1szt - Fotel kubełkowy – 4szt - Ława (stolik ) kawowy 60x60x60cm – 1szt - Komoda 120x45x100 – 1szt SALE TERAPII I ĆWICZEŃ - Krzesło do biurka – 1szt - Biurko 120x60x72 – 1szt - Szafa ubraniowa 40x55xx190 – 1szt - Komoda 80x45x100 – 1szt - Regał witryna z przeszkleniami o wymiarach 80x45x190cm – 1szt - Stół 180x90x72cm – 1szt - Krzesło konferencyjne – 8szt - Krzesło do biurka – 2szt - Biurko 120x60x72 – 2szt - Szafa ubraniowa 40x55xx190 – 2szt - Komoda 150x45x100 – 2szt GABINET PIELĘGNIARSKI - Biurko 120x60x72 – 1szt - Krzesło do biurka – 1szt - Krzesło konferencyjne – 1szt - Szafa ubraniowa 40x55xx190 – 1szt ANEKS KUCHENNY - Stół o wymiarach 200X60x72 – 1szt - Krzesło konferencyjne – 2szt WSZYSTKIE POMIESZCZENIA - Obudowa kaloryferów z płyty gr 12 mm – 19szt Zadanie 4 – meble kuchenne - zabudowa kuchenna – kpl Zadanie 5 - rolety - Rolokasety zewnętrzne wraz z zamkiem baskwilowym i sprężyną nawojową do drzwi wejściowych kolor standard 150x290 cm – 2szt 170x280 cm – 1szt - Rolokasety zewnętrzne z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi do okien i drzwi balkonowych kolor standard. 140x170 cm – 12szt 110x170 cm – 1szt 210x170 cm – 4szt 100x160 cm – 1szt 200x160 cm – 1szt 110x190 cm – 2szt 110x250 cm – 1szt 210x190 cm – 1szt 100x260 cm – 2szt 100x190 cm – 2szt 180x190 cm – 1szt - Rolety materiałowe wraz z kasetą i prowadnicami montaż do ram okiennych 60x30 – 22szt 80x110 – 10szt 90x150 – 30szt 90x30 – 11szt 90x110 – 4szt 40x160 – 7szt Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.4.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach