Przetargi.pl
Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej

Urząd Miasta i Gminy Drobin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-210 Drobin, Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2601441 w. 107 , fax. -
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Drobin
  Piłsudskiego 12
  09-210 Drobin, woj. mazowieckie
  tel. 24 2601441 w. 107, fax. -
  REGON: 00054664400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drobin.pl, www.umgdrobin.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane do wykonania w ramach inwestycji pn. "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin". Zadanie polegało będzie na wymianie źródeł ciepła, Instalacji paneli fotowoltaicznych oraz pracach termomodernizacyjnych a także pracach remontowych w budynkach użyteczności publicznej. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części: Część 1 - Zaprojektowanie i wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej - Przedszkole w Drobinie, Część 2 - Zaprojektowanie i wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - Zespół Szkół w Drobinie, Część 3 - Zaprojektowanie i wymiana kotłów w budynkach wielorodzinnych wraz z termomodernizacją - Psary 1, Część 4 - Zaprojektowanie i wymiana kotłów w budynkach wielorodzinnych wraz z termomodernizacją - Psary 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach