Przetargi.pl
Wymiana wyposażenia technologii kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, ul. Ogrodowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 821 106 , fax. 846 821 106
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza
  ul. Ogrodowa 16
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 846 821 106, fax. 846 821 106
  REGON: 56964500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1szczebrzeszyn.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana wyposażenia technologii kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie. 1. Taboret elektryczny (wys.40 cm., głębokość 65cm, szerokość 60 cm., ) Szt. 2 moc (kW) 5, Napięcie 400 V 2. Piec konwekcyjno – parowy z podstawą pod piec z prowadnicami na tace pojemność 10 blach, wymiary 840x910x1150 mm, pojemność 10 blach 600x400, zakres temperatur 35/280 st. C, ilość - Kpl. 1, moc kW - 12,7, napięcie 400 V, 3. Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania, zużycie wody 2,1 dm3/1 cykl, długość cyklu 90/150 s. Szt. 1 moc - 5,4 kW, napięcie 400V, przyłącza -CW, ZW, KAN, 4. Zamrażarka skrzyniowa w obudowie wykonanej z blachy malowanej proszkowo na kolor biały. Wnętrze – aluminium. Pojemność 200l, moc 0,14 kW, zasilenie 230 V ilość - Szt. 2 Moc -0,14 kW, napięcie 230 V, 5. Stół z basenem 2 – komorowym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 o wymiarach: 160x60x85 Szt. 1 - przyłącza: CW, ZW, KAN,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w treści załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach