Przetargi.pl
Wykonywanie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Brusy na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Gmina Brusy ogłasza przetarg

 • Adres: 89-632 Brusy, Na Zaborach 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523969300 , fax. 523969303
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brusy
  Na Zaborach 1
  89-632 Brusy, woj. pomorskie
  tel. 523969300, fax. 523969303
  REGON: 092351251
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Brusy na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu usług konserwacji oświetleniadróg i miejsc publicznych na terenie gminy Brusy na urządzeniach stanowiących własnośćENEA Oświetlenie Sp. z o. o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65320000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach