Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu obsługi szkółki leśnej Nadleśnictwa Jugów w roku 2021

Nadleśnictwo Jugów ogłasza przetarg

 • Adres: 57-430 Jugów, ul. Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 722 452 , fax. 748 722 279
 • Data zamieszczenia: 2021-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jugów
  ul. Główna 149
  57-430 Jugów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 722 452, fax. 748 722 279
  REGON: 93102394800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jugow/zamowienia_publiczne/pg_201711070702439837965
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Lasy Państwowe - Zarządca mienia Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu obsługi szkółki leśnej Nadleśnictwa Jugów w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej w Nadleśnictwie Jugów w roku 2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach