Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnica – leśnictwo Bielawa, Jodłownik (art. 214 ust. 1 pkt 7).

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8522333, 8522493 , fax. 746 404 390
 • Data zamieszczenia: 2022-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Świdnica
  ul. Sikorskiego 11
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8522333, 8522493, fax. 746 404 390
  REGON: 93102410300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.https://swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnica – leśnictwo Bielawa, Jodłownik (art. 214 ust. 1 pkt 7).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Bielawa i Jodłownik dotyczące pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony lasu i hodowli lasu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach