Przetargi.pl
„Wykonywanie usług z zakresu obsługi Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Bażyna” w Pogorzelicy”

Nadleśnictwo Gryfice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Osada Zdrój, 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 38 43321
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gryfice
  Osada Zdrój, 1
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 38 43321
  REGON: 810539120
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyZamawiający publiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie usług z zakresu obsługi Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Bażyna” w Pogorzelicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obsługi gastronomii w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Bażyna” w PogorzelicyUsługa sprzątanie wraz z utrzymaniem terenów zielonych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Bażyna” w Pogorzelicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach