Przetargi.pl
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2021 – zamówienie w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp – leśnictwo Sucha Górna ”.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8412300, 01,01 , fax. 768 412 301
 • Data zamieszczenia: 2021-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin
  ul. Spółdzielcza 18
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8412300, 01,01, fax. 768 412 301
  REGON: 93102398300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2021 – zamówienie w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp – leśnictwo Sucha Górna ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2021 – zamówienie w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp – leśnictwo Sucha Górna ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach