Przetargi.pl
Wykonywanie usług w zakresie napraw i udrażniania kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ośrodkach zlokalizowanych na terenie miast: Bytom, Katowice, Sosnowiec, Zabrze

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług w zakresie napraw i udrażniania kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ośrodkach zlokalizowanych na terenie miast: Bytom, Katowice, Sosnowiec, Zabrze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego w okresie 24 miesięcy usług naprawy i udrażniania kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ośrodkach zlokalizowanych na terenie miast: Bytom, Katowice, Sosnowiec, Zabrze zgodnie ze złożoną ofertą. Lokalizacje objęte umową: 1) Katowice, ul. Poniatowskiego 15 2) Katowice, ul. Warszawska 14 3) Katowice, ul. Medyków 2-30 4) Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 5) Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30 6) Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3, 7) Sosnowiec, ul. Jedności 8, 8) Zabrze, ul. Jordana 19 9) Zabrze, ul. Jordana 38 10) Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 42 11) Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 44 12) Zabrze, Plac Traugutta 2 13) Bytom, ul. Piekarska 18
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach