Przetargi.pl
Wykonywanie usług sprzątania

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, Krucza 38/42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661 91 69
 • Data zamieszczenia: 2023-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Krucza 38/42
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661 91 69
  REGON: 010849220
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług sprzątania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:1) sprzątaniu budynku położonego przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, zwanego dalej „budynkiem”,2) sprzątaniu terenu zewnętrznego wokół budynku,3) myciu okien i żaluzji w budynku.2. Charakterystyka budynku:1) budynek przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie jest budynkiem 9-kondygnacyjnym (1 kondygnacja podziemna i 8 nadziemnych),2) budynek posiada cztery klatki schodowe – główną usytuowaną centralnie, dwie boczne i jedną łączącą antresolę z piwnicą, zlokalizowaną od stronyul. Nowogrodzkiej,3) komunikację pionową zapewniają trzy windy osobowe zlokalizowane w okolicy klatki głównej (dwie windy) i przy klatce od ul. Żurawiej (jedna winda),4) budynek posiada stolarkę okienną z PCV,5) w budynku znajdują się 22 pomieszczenia higieniczno-sanitarne.3. Powierzchnie podlegające:1) sprzątaniu:a) 5 396,10 m2 powierzchni wewnętrznej, w tym:- pokoje biurowe – 2 727,84 m2 wykładziny dywanowej,- korytarze – 1 008,24 m2 wykładziny dywanowej,- klatka schodowa główna – 168,75 m2 kamienia,- klatki schodowe boczne – 369,34 m2 wykładziny PCV/kamienia,- sale konferencyjne – 322,1 m2 wykładziny dywanowej,- toalety – 257,14 m2 glazury/terakoty,- hol główny – 462,72 m2 kamienia/terakoty,- inne pomieszczenia – 79,97 m2 wykładziny PCV/terakoty,b) 1 100 m2 powierzchni zewnętrznej ogólnodostępnej (pas chodnika wokół budynku) oraz fragment, ograniczonej dla ruchu kołowego, wewnętrznej drogi dojazdowej,2) myciu:a) 1 080,33 m2 – powierzchnia okien,b) 493 m2 – powierzchnia żaluzji.4. Szczegółowy opis usług sprzątania określa Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach