Przetargi.pl
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa

Gmina Krokowa ogłasza przetarg

 • Adres: 84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 675 41 00 , fax. 0-58 675 41 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krokowa
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa, woj. pomorskie
  tel. 0-58 675 41 00, fax. 0-58 675 41 01
  REGON: 19167552800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krokowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonywanie stałego przewozu (dowozu i odwozu) młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa do szkół w miejscowościach Krokowa, Lubocino, Sławoszyno, Starzyno, Wierzchucino i Żarnowiec, realizowanego w systemie przewozów publicznych, na utworzonych przez wykonawcę liniach regularnych, w oparciu o sprzedaż uczniom biletów miesięcznych. Szacowana liczba uczniów (biletów) wynosi 750 osób (sztuk miesięcznie). 2) Sprawowanie opieki nad przewożonymi uczniami do szkół. 3) Przewóz uczniów (dowóz i odwóz) ze szkół na zajęcia na pływalni w miejscowości Gniewino, realizowany w systemie przewozów zamkniętych w ciągu roku szkolnego. Szacowana łączna długość tras wynosi ok. 226 km tygodniowo w okresie I-VI 2021 r. oraz ok. 254 km tygodniowo w okresie X-XII 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach