Przetargi.pl
Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia środków ochrony osobistej

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6349562, 22 6349724 , fax. 226 349 638
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349562, 22 6349724, fax. 226 349 638
  REGON: 28798700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia środków ochrony osobistej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia środków ochrony osobistej, tj.: a) rękawiczki lateksowe, Rękawice easyCARE diagnostyczne lateksowe bezpudrowe w ilości 230 866 szt b) fartuchy jałowe, w łącznej ilości 1 100 000 szt. w podziale na -ZARYS-AT-SGS-M 1 w ilości 63 000 ZARYS-AT-SGS-M 1A w ilości 60 000 ZARYS-AT-SGS-M 1E e ilości 35 000 ZARYS-AT-SGS-L 1 w ilości 172 300 ZARYS-AT-SGS-L 1A w ilości 132 500 ZARYS-AT-SGS-L 1E w ilości 140 000 ZARYS-AT-SGS-L 1E-P w ilości 10 200 ZARYS-AT-SGS-XL 1 w ilości 132 000 ZARYS-AT-SGS-XL 1A w ilości 129 000 ZARYS-AT-SGS-XL 1E w ilości 148 000 ZARYS-AT-SGS-XL 1E-P w ilości 13 000 ZARYS-AT-SGS-XXL 1 w ilości 50 000 ZARYS-AT-SGS-XXL 1E w ilości 15 000 c) fartuchy jałowe wzmocnione, w ilości 400 000 szt. w podziale na - ZARYS-AT-SGSP-M 1A w ilości 30 000 ZARYS-AT-SGSP-L 1 w ilości 25 000 ZARYS-AT-SGSP-L 1A w ilości 45 000 ZARYS-AT-SGSP-L 1E w ilości 35 000 ZARYS-AT-SGSP-XL 1 w ilości 100 000 ZARYS-AT-SGSP-XL 1A w ilości 48 000 ZARYS-AT-SGSP-XL 1E w ilości 60 000 ZARYS-AT-SGSP-XXL 1 w ilości 38 000 ZARYS-AT-SGSP-XXL 1A w ilości 19 000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach