Przetargi.pl
Wykonanie wymiany drzwi przeciwpożarowych w budynku Sądu Okręgowego w Krosnie , ul. Sienkiewicza 12

Sąd Okręgowy w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Sienkiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4373661 , fax. 013 4373661
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Krośnie
  Sienkiewicza 12
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4373661, fax. 013 4373661
  REGON: 00064176200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wymiany drzwi przeciwpożarowych w budynku Sądu Okręgowego w Krosnie , ul. Sienkiewicza 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych EI 60 wewnętrzne przeszklone, wykonane w systemie Alu, prawe z samozamykaczem o wymiarach wys 220 szer 90(przeszklenie pełne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną