Przetargi.pl
Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mieszczącego się przy ul. Targowej 65 w Warszawie oraz terenu nieruchomości

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY ogłasza przetarg

 • Adres: 03-729 Warszawa, TARGOWA 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 345 33 00
 • Data zamieszczenia: 2023-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
  TARGOWA 65
  03-729 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 345 33 00
  REGON: 016182448
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mieszczącego się przy ul. Targowej 65 w Warszawie oraz terenu nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mieszczącego się przy ul. Targowej 65 w Warszawie oraz terenu nieruchomości (działki nr ewidencyjny 26/3, 26/4, 26/5) - którego powierzchnia wynosi odpowiednio: użytkowa: 6449 m2,  niezabudowana: 1775 m2,  korytarze i ciągi komunikacyjne: 1531 m2 . Liczba pracowników: 230 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach