Przetargi.pl
Wykonanie usług informatycznych polegających na prowadzeniu asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów oprogramowania systemu EWID2007 ....

GMINA - MIASTO PŁOCK ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, Stary Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA - MIASTO PŁOCK
  Stary Rynek 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  REGON: 611016086
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług informatycznych polegających na prowadzeniu asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów oprogramowania systemu EWID2007 ....
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług informatycznych polegających na prowadzeniu asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów oprogramowania systemu EWID2007, na korzystanie z których zostały udzielone licencje, w sposób gwarantujący ciągłość pracy z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach