Przetargi.pl
Wykonanie serwisów www w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

Gmina Niegosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 67312 Niegosławice, Niegosławice
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 781 038 , fax. 683 781 038
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niegosławice
  Niegosławice 55
  67312 Niegosławice, woj. lubuskie
  tel. 683 781 038, fax. 683 781 038
  REGON: 97077042200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie serwisów www w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonania i wdrożenia 12 nowych serwisów www oraz 1 serwisu www który ma zostać zmodernizowany i rozbudowany, dla 13 Partnerów projektu pn.: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” (dalej projekt) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Nowe serwisy www mają zostać wykonane i wdrożone według wymagań znajdujących się w punkcie nr 1 (poniżej) dla następujących Partnerów projektu: 1. Gmina Niegosławice - część nr 1 prowadzonego postępowania 2. Gmina Babimost - część nr 2 prowadzonego postępowania 3. Gmina Bytnica - część nr 3 prowadzonego postępowania 4. Gmina Gozdnica - część nr 4 prowadzonego postępowania 5. Gmina Gubin o statusie wiejskim - część nr 5 prowadzonego postępowania 6. Gmina Kolsko - część nr 6 prowadzonego postępowania 7. Miasto Kostrzyn nad Odrą - część nr 7 prowadzonego postępowania 8. Gmina Kożuchów - część nr 8 prowadzonego postępowania 9. Gmina Krzeszyce - część nr 9 prowadzonego postępowania 10. Gmina Lubrza - część nr 10 prowadzonego postępowania 11. Gmina Maszewo - część nr 11 prowadzonego postępowania 12. Gmina Skąpe - część nr 12 prowadzonego postępowania Zmodernizowany oraz rozbudowany ma zostać serwis www dla: Gmina Zbąszynek - część nr 13 prowadzonego postępowania. Funkcjonujący serwis www, który będzie podlegał rozbudowie i modernizacji wykonany został przez firmę: e-line Systemy Internetowe, Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 2 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 3 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 4 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 5 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 6 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 7 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 8 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 9 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 10 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 11 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 12 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 13 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach