Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Rewitalizacja obszarów wiejskich Gminy Skawina"

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 764 680 , fax. 122 763 339
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 122 764 680, fax. 122 763 339
  REGON: 52392700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umigskawina

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Rewitalizacja obszarów wiejskich Gminy Skawina"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji dotyczących rewitalizacji obszarów wiejskich Gminy Skawina. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krzęcin oraz przebudowę piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką w miejscowości Jaśkowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach