Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 15 SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 444 483 , fax. 256 444 483
 • Data zamieszczenia: 2021-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kilińskiego 29
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 444 483, fax. 256 444 483
  REGON: 31030900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 15 SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1077/243/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2021r., z późn.zm, przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót budowalnych w pomieszczeniach Szpitala SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15, dla potrzeb Szpitala SPZOZ w Siedlcach, związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych i chorych na Oddziale: Chirurgii, Kardiologii, Wewnętrznym, Patologii Ciąży i Położniczo-Ginekologicznym. 2. Malowanie i wymiana drzwi na Oddziale Chirurgii. 3. Modernizacja łazienek, montaż wentylacji i odpływów w łazienkach oraz podniesienie estetyki poprzez prace malarskie na Oddziale Psychiatrycznym, Wewnętrznym, Kardiologicznym, Położniczo-Ginekologicznym i Patologii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach