Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci, stojaków rowerowych pięciostanowiskowych i stolika ogrodowego oraz wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojakami rowerowymi pięciostanowiskowymi, na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci, stojaków rowerowych pięciostanowiskowych i stolika ogrodowego oraz wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojakami rowerowymi pięciostanowiskowymi, na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na montażu ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci, 1 stolika ogrodowego, stojaków rowerowych pięciostanowiskowych, demontażu starych ławek i betonowych koszy wraz ich z utylizacją oraz wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojakami rowerowymi pięciostanowiskowymi, na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, będących własnością m. st. Warszawy w zakresie objętym przedmiarem robót stanowiącym Rozdział V SIWZ.3.1.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace polegające na:a) zakupie i montażu 13 ławek parkowych z oparciem, wykonanych z drewna z drewna o twardości powyżej 650 kG/cm2 (np.: jesionowego, dębowego) na podstawie żeliwnej, zakotwiczone na stałe w gruncie do (prefabrykowanych) betonowych fundamentów klasy C12/15 lub poprzez wykonanie fundamentowania w technologii tzw. na mokro bezpośrednio na placu budowy przy użyciu mieszanki betonowej o symbolu B20 (C16/20).Parametry techniczne:•Wysokość całkowita: ok. 72 cm ± 2 cm (oparcie ma być wykonane z 2 desek o szerokości min. 8 cm), • Wysokość siedziska: ok. 45 cm ± 2 cm, • Długość: 180 cm, • Szerokość siedziska: ok. 39 cm ± 2 cm (siedzisko ma być wykonane z 4 desek o szerokości deski min. 8 cm), • Szerokość całej ławki: min. 57 cm, • Grubość desek: 3,5 cm do 4,0 cm, Kolorystyka desek: zgodnie z naturalnym kolorem wybranego gatunku drewna, deski powinny być zaimpregnowane i dodatkowo polakierowane. Kolorystyka podstawy: podstawa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farbą proszkową w kolorze RAL 9004 lub zbliżonym. Kolorystyka ławek powinna być jednolita w całej partii i uzgodniona z Zamawiającym. Ławki powinny być wygodne, odporne na obciążenie i trudne warunki atmosferyczne, oraz wykonane zgodnie z przeznaczeniem bezpiecznego użytkowania. b) zakupie i montażu 1 szt. stolika ogrodowego (parkowego) wykonanego z drewna na podstawie metalowej, zakotwiczonego w gruncie na stało. Parametry techniczne: • Wysokość: nie mniej niż 75 cm, • Szerokość: nie mniej niż 77 cm, • Długość: nie mniej niż 180 cm, Materiały i konstrukcja: stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie, (odlew) malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 lub zbliżony, Listwy blatu: z europejskiego drewna liściastego impregnowanego, krytego lakierobejcą, deski grubości 3 do 4 cm, wykonane z drewna twardego tj. o twardości powyżej 650 kG/cm2 (np. jesionowego, dębowego). Kolorystyka desek: zgodnie z naturalnym kolorem wybranego gatunku drewna, deski powinny być zaimpregnowane i dodatkowo polakierowane. Kolorystyka stołu powinna być jednolita w całej partii. Stół powinien być odporny na obciążenie i trudne warunki atmosferyczne, wykonany zgodnie z przeznaczeniem bezpiecznego użytkowania. Montaż: przez kotwienie w gruncie z zastosowaniem (prefabrykowanych) betonowych fundamentów klasy C12/15 lub poprzez wykonanie fundamentowania w technologii tzw. na mokro bezpośrednio na placu budowy przy użyciu mieszanki betonowej o symbolu B20 (C16/20). c) zakupie i montażu 22 metalowych koszy na śmieci z daszkiem tzw. anty-ptasich w kształcie walca bez możliwości ich przestawienia (zakotwiczone na stałe w gruncie). Parametry techniczne: • Wysokość całkowita kosza: ok. 120 cm ± 5 cm, • Wysokość kosza ponad poziom terenu (po zakotwiczeniu): ok. 90 cm ± 5 cm, • Wymiary zewnętrzne: ok. (120 ± 5 cm) x (28 ± 5 cm) x (35 ± 5 cm), • Kosze powinny posiadać mechanizm ułatwiający ich opróżniane poprzez obrót pojemnika w bok, • Pojemność kosza: ok. 30-35 litrów, • Kosze i słupki powinny być pomalowane farbą proszkową w kolorze zielonym RAL 6002 lub zbliżonym lub w kolorze czarnym RAL 9004 lub zbliżonym (dopuszcza się malowanie łączone zielono-czarne). Kolorystyka koszy powinna być jednolita w całej partii i uzgodniona z Zamawiającym. Kosze powinny być odporne na trudne warunki atmosferyczne, wygodne w użytkowaniu i opróżnianiu oraz wykonane zgodnie z przeznaczeniem bezpiecznego użytkowania. Montaż: przez kotwienie w gruncie z zastosowaniem (prefabrykowanych) betonowych fundamentów klasy C12/15 lub poprzez wykonanie fundamentowania w technologii tzw. na mokro bezpośrednio na placu budowy przy użyciu mieszanki betonowej o symbolu B20 (C16/20). d) zakupie i montażu 8 metalowych stojaków rowerowych pięcio-stanowiskowych wykonanych z profili stalowych zamkniętych o przekroju ~ 30 x ~ 50 x ~ 2 mm i prętów stalowych (pełnych) o Ø ~ 16 mm (opcjonalnie rurki stalowej o Ø ~ 21 mm i grubości ścianki ~ 2mm), które mają być zakotwiczone na stało w gruncie. Parametry stojaka : • Wysokość: ~ 28,5 cm • Szerokość: ~ 45,5 cm • Długość: ~ 192 cm • Waga: ~ 20 kg Konstrukcja: profili ~ 30 x ~ 50 x ~ 2 mm oraz pręt Ø ~ 16 mm (opcjonalnie rurki stalowej o Ø ~ 21 mm i grubości ścianki ~ 2mm). Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie (opcjonalnie może być malowana lakierami strukturalnymi). W skład zestawu mają wchodzić prefabrykaty fundamentowe służące montażu w gruncie. Montaż: przez kotwienie w gruncie z zastosowaniem (prefabrykowanych) betonowych fundamentów klasy C12/15 lub poprzez wykonanie fundamentowania w technologii tzw. na mokro bezpośrednio na placu budowy przy użyciu mieszanki betonowej o symbolu B20 (C16/20). Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować pięć rowerów. Kolor: czarny RAL 9004 lub zbliżony. e) wykonaniu utwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojaki rowerowe – pięciostanowiskowe o powierzchni około 4 m² o wymiarach ~ (2,8m x 1,4 m). Parametry powierzchni utwardzenia : • Długość ~ 280 cm • Szerokość: ~ 140 cm • Głębokość korytowania ~ 20-22 cm. Powierzchnia ścieralna: kostka brukowa (np. polbruk) gr 6 cm o wymiarach (~10 x ~ 20 cm) układana na podsypce cem.-piask o gr 3-5 cm (po zagęszczeniu). Kolor: szary, Wykończenie obwodowe: obrzeże chodnikowe 6 cm x 20 cm x 100 cm, Kolor: szary, Podbudowa: żwir lub piasek zagęszczany o frakcji 0-8 mm o grubości po zagęszczeniu 10-12 cm. f) demontażu i utylizacji: • 2 ławek (o konstrukcji betonowej z siedziskiem i oparciem drewnianym), • 2 koszy (o konstrukcji betonowej). 3.1.2. Teren realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje części n/w działek ewidencyjnych: • dla 13 ławek parkowych - działka 4/55 z obrębu 10306 – ul. Czerska 15 – 3 szt. - działka 172/17 z obrębu 10119 – ul. Wiktorska 33 – 1 szt. - działka 172/17 z obrębu 10119 – ul. Wiktorska 35 – 1 szt. - działka 96/6 z obrębu 10206 rejon ul. Ghandiego / Niepodległości / Malczew-skiego / Joliot-Curie – 4 szt. - działka 36 z obrębu 10110 – ul. Narbuta 42 – 1 szt. - działka 3 z obrębu 10214 – ul. Malczewskiego 37/41 – 1 szt. - działka 15/10 z obrębu 10411 – ul. Orzycka 14 – 2 szt. • dla 1 Stolika ogrodowego (parkowego): - działka 19 z obrębu 10305 – ul. Zakrzewska 24 (skwer J. Brzeskiej) – 1 szt. • dla 22 Koszy na śmieci: - działka 5/16 z obrębu 10406 – ul. Modzelewskiego 46-50 – 3 szt. - działka 4/55 z obrębu 10306 – ul. Jurija Gagarina 7 i 9 – 2 szt. - działka 76/1 z obrębu 10301 – ul. Iwicka 47 b – 3 szt. - działka 4/55 z obrębu 10306 – ul. Czerska 15 – 3 szt. - działka 15/10 z obrębu 10411 – ul. Tuchlińska 2-4 – 1 szt. - działka 96/6 z obrębu 10206 rejon ul. Ghandiego / Niepodległości / Malczew-skiego / Joliot-Curie – 2 szt. - działka 14/22 z obrębu 10118 – ul. Wiktorska 88 – 2 szt. - działka 14/22 z obrębu 10118 – ul. Dąbrowskiego 77-79 – 2 szt. - działka 10/1 z obrębu 10411 – ul. Orzycka 16 – 1 szt. - działka 50/37 z obrębu 10118 – ul. Wiktorska 83 - 87 – 2 szt. - działka 19 z obrębu 10305 – ul. Zakrzewska 24 – 1 szt. • dla 8 Stojaków rowerowych- pięciostanowiskowych: - działka 50/37 z obrębu 10118 – ul. Racławicka 42 – 2 szt. - działka 14/22 z obrębu 10118 – ul. Dąbrowskiego 77 - 79 – 2 szt. - działka 111 z obrębu 10214 – ul. Naruszewicza 16 – 1 szt. - działka 4/55 z obrębu 10306 – ul. Czerska 15 – 1 szt. - działka 97/3 z obrębu 10110 – ul. Kazimierzowska 79 – 1 szt. - działka 5/16 z obrębu 10406 – ul. Lotników 20 – 1 szt. • dla 5 kpl. utwardzeń terenu pod stojakami z kostki brukowej o powierzchni około 4 m²: - działka 50/37 z obrębu 10118 – ul. Racławicka 42 – 2 szt. - działka 97/3 z obrębu 10110 – ul. Kazimierzowska 79 – 1 szt. - działka 5/16 z obrębu 10406 – ul. Lotników 20 – 1 szt. - działka 111 z obrębu 10214 – ul. Naruszewicza 16 – 1 szt. • dla demontażu i utylizacji: • 2 ławek (o konstrukcji betonowej z siedziskiem i oparciem drewnianym) tj.: na działce 36 z obrębu 10110 – ul. Ludwika Narbuta 42 – 1 szt., na działce 3 z obrębu 10214 – ul. Antoniego Malczewskiego 37/41 – 1 szt. • 2 koszy (o konstrukcji betonowej) tj.: na działce 5/10 z obrębu 10411 – ul. Tuchlińska 1 – 1 szt., na działce 15/10 z obrębu 10411 – ul. Tuchlińska 2A – 1 szt. 3.2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1., będą wykonywane pod nadzorem Działu Zieleni ZGN, 02-679 Warszawa, ul. Smoluchowskiego 2. 3.3. Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta elementów małej architektury, materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie elementów małej architektury, materiałów lub urządzeń posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm /aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.6. SIWZ. 3.4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: przedmiar robót – stanowiący Rozdział V SIWZ, OPIS TECHNICZNY wraz ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia – stanowiący Rozdział IV SIWZ ; Istotne postanowienia umowy - stanowiące Rozdział III SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Rozdział VI SIWZ. 3.5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji, mają być wykonywane zgodnie z: 3.5.1. przedmiarem robót, który stanowią Rozdział V SIWZ, OPISEM TECHNICZNYM wraz ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia, który stanowi Rozdział IV SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Rozdział VI SIWZ. 3.5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych, 3.5.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 3.5.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 3.5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia: a) w zakresie montażu małej architektury oraz użytych elementów małej architektury, materiałów i urządzeń które muszą spełniać wymogi art. 10 w nawiązaniu z art. 5 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz zrealizowane muszą być zgodnie z instrukcją montażu producenta. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych elementów małej architektury, materiałów i urządzeń atesty certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na stosowanie ich w budownictwie. Montowane elementy małej architektury, materiały i urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.7.1. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 40.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.7.2. zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy, 3.7.3. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli wykonywania zamówienia w tym sposobu montażu ławek oraz ich zgodności z zamówieniem. 3.7.4. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i ppoż. 3.7.5. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, 3.7.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót objętych zamówieniem. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osoby, która będzie pełnił funkcję kierownika robót budowlanych objętych zamówieniem, która może być zatrudniona przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo oraz musi posiadać co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu robót budowlanych. Praktyka zawodowa kierownika robót przy nadzorowaniu robót budowlanych stanowi kryterium oceny ofert. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym (obowiązek zatrudnienia) dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 3.7.6.1.Wykonawca, zobowiązany będzie załączyć do oferty kserokopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem uprawnień w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych, o której mowa w pkt. 3.7.6. oraz 8.1.3.3. specyfikacji. 3.7.7. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, terenu robót, 3.7.8. Przy odbiorze robót wymagana będzie od Wykonawcy dokumentacja na wbudowane elementy tj.: - deklaracje zgodności lub dokumenty równoważne określone w pkt 3.6. SIWZ dla zastosowanych elementów małej architektury i materiałów: - kosztorysy zamienne z obmiarem robót. Odbiór dokonany będzie w oparciu o aktualne normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 3.8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia w zakresie montażu małej architektury i montowane elementy, o których mowa w pkt. 3.1.1.3. SIWZ oraz w § 1 ust. 2.3 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) na czas minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla montowanych elementów i materiałów wbudowanych okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, nie mniej jednak niż 24 miesiące, chyba że producent zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 24 miesiące, wówczas Zamawiający uzna gwarancję udzieloną przez producenta elementów i materiałów. 3.9. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone w oparciu o załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót (Rozdział V SIWZ) zachowując kolejność pozycji zgodną z danym przedmiarem robót oraz w oparciu o Projekt wykonawczy stanowiący Rozdział IV SIWZ oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Rozdział VI SIWZ. 3.10. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.12. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy - stanowiący Rozdział III SIWZ; Projekt Wykonawczy - stanowiący Rozdział IV SIWZ; przedmiar robót - stanowiący Rozdział V SIWZ. 3.13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a)dokonywania zmian przewidzianych w niniejszej SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu za-mówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wyko-nawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewi-dzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłuże-nie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres robót powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Je-żeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a usta-wy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o któ-rych mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samo-dzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępo-wania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. dd) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych , co uniemożliwi prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania oraz braku możliwości udostępnienia terenu budowy - termin realizacji robót, określony w umowie może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, w którym prowadzenie robót z przyczyn wskazanych w zd. 1. nie jest możliwe. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn i na okres wskazany w niniejszym ustępie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dokonanie powyższej zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. ee) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i jeszcze nie wykonanych, nie więcej jed-nak niż 50 % wartości zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy w tym zakresie spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z wa-runkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; b)zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nie-objętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interopera-cyjności sprzętu, robót lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwięk-szenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości niniej-szej umowy, c) gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. d)gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a); bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot za-mówienia z udziałem podwykonawców e)zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; f)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu zamówienia, 3.13.1. Z wyjątkiem zamian określonych w § 5 i 6, Istotnych postanowień umo-wy, stanowiących Rozdział III SIWZ wszelkie inne zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.13.2.W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. lit. a) ppk. gg) i ii) lit b) i c) oraz lit. d) ppkt. bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umo-wy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.13.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. lit. a) ppk aa) do ii), c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.13.4.Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.13. b, c) f) ) obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysie ofertowym i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia. 3.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy . 3.15. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 3.16. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45112723-9 - montaż elementów małej architektury, 39113600 – 3 ławki, 39224340 – 3 kosze, 39151100-6– stojaki rowerowe 45233250-6- roboty w zakresie nawierzchni, (z wyjątkiem dróg)i inne zawarte w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wybrany przez Zamawiającego do zawarcia umowy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem, w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie nie później niż w dacie podpisania przez niego umowy kwotę stanowiącą równowartość 3 % ceny wykonania zamówienia, przedstawionej w ofercie wraz z podatkiem VAT.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz kosztorysu ofertowego podpisanego (parafowanego) przez Wykonawcę na każdej stronie. 9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23 % stawki podatku od towarów i robót, 9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 9.1.7. dokument gwarancyjny na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty, 9.1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 4 do oferty. 9.1.9. kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach