Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania: ZADANIE 1 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Długołęka i Czernica, w ilości do 5.100m2 ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Siechnice i Żórawina, w ilości do 4.000m2 ZADANIE 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka, w ilości do 3.600 m2 ZADANIE 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce, w ilości do 4000 m2 Zakres czynności: Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych masą na gorąco obejmuje: 1)wycięcie w formie prostokątnej miejsca ubytku przy pomocy piły i frezarki do nawierzchni, 2)oczyszczenie i osuszenie miejsca przewidzianej naprawy, 3)posmarowanie dna i boków ubytku oraz ewentualnych urządzeń obcych(zaworów wod-kan-gaz, wpustów deszczowych, studzienek kanalizacyjnych) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m², 4)wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową (przy łatach o szerokości powyżej 2,5 m wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych), 5)zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem, 6)uszczelnienie połączeń asfaltem, 7)transport sfrezowanego materiału na właściwy Obwód Drogowy. 8)Średnia głębokość ubytków do 6 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik 5.1. do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący załącznik 4.1. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach